Važecká jaskyňa

Nechádza sa na okraji obce Važeč vo Važeckom krase. Dĺžka jaskyne je 530 metrov, v podzemných priestoroch sa nachádzajú stalagmity, stalagtity a sintrové jazierka. Tiež tu nájdete paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa.